De jacht op grondstoffen

12,50

Adviseur van Derde Wereldlanden, dr. Michael Tanzer, probeert in dit boek de wortels van de grondstoffenkrisis bloot te leggen. Hij doet dat in de kontekst van de werking van het internationale kapitalistische systeem. Dat wil zeggen, Tanzer koncentreert zich op de veelzijdige en ingewikkelde strijd om de heerschappij over grondstoffenbronnen en hun winsten, vroeger, vandaag en morgen. Zowel ertsen als brandstoffen komen daarbij aan de orde.
Speciale aandacht krijgen de vragen: raken we door de grondstoffenvoorraden heen en: welke vooruitzichten zijn er voor “Opec-achtige” groepen op het gebied van ertsen?

De problemen van de toekomst zullen sterk worden beïnvloed door de rol die de techno-logie zal spelen evenals door de houding die de verschillende groepen landen zullen aanne-men. Tanzer maakt daarbij onderscheid tussen de ontwikkelde landen, de “veilige” landen (Canada, Zuid-Afrika, Australie), de landen van de Derde Wereld en de socialistische lan-den (met name de Sovjetunie en China). Het boek besluit met een diskussie over grondstoffenverbruik in een rationele wereld.

Michael Tanzer studeerde ekonomie aan de Harvard Universiteit en is een van de zeldzame onafhankelijke deskundigen op het gebied van grondstoffen. Hij publiceerde eerder “The Political Economy of International Oil and the Underdeveloped Countries’ (1969) en
“Energie, strijd om macht en rijkdom” (Ekologische Uitgeverij, 1976).

Op voorraad

Categorie:

Extra informatie

Gewicht 216 g
Auteur

ISBN

9062240453

Jaar

1982

Pagina's

104

Taal

Uitgeverij