De Publieke Sector Aan Het Woord – geen marktwerking maar democratisering

2,50

De publieke sector aan het woord

De afgelopen jaren, van 2008 tot en met 2016, sprak de SP met ruim 60.000 werkers in de publieke sector. Huisartsen, medewerkers in de ouderen-, gehandicaptenzorg en ggz, leerkrachten op basisscholen, middelbare scholen, MBO en special onderwijs, gevangenispersoneel, politieagenten, ambulancemedewerkers, jeugdhulpverleners, wetenschappers, fysiotherapeuten, brandweerlieden, verloskundigen, medewerkers in de kinderopvang en sociale werkplaatsen. In totaal 22 onderzoeken zijn uitgevoerd in 17 sectoren waarbij uitgebreide vragenlijsten zijn ingevuld.

De meeste mensen die in de publieke sector werken, hebben een sterke intrinsieke motivatie. Zij gaan voor goed vakmanschap, met een grote betrokkenheid en morele verantwoordelijkheid. Uit de enquêtes blijkt dan ook een grote waardering voor het werken in de publieke sector. De hoge waardering is de laatste jaren wel snel aan het afnemen. De politiek van marktwerking en bezuinigingen blijkt desastreuze gevolgen te hebben
gehad voor de publieke sector. Uit alle onderzoeken komen vijf negatieve ontwikkelingen naar voren die leiden tot een afname van het plezier in het werk en die de publieke zaak ondermijnen.

Het gaat om de volgende vijf ontwikkelingen. Een enorme kloof tussen werkvloer en managers/politiek; vervreemding van professionals met hun werk; afwenteling van de risico’s van marktwerking en bezuinigingen op de werkvloer; verschraling van de kwaliteit van publieke diensten en een toename van de bureaucratie.

De werkers in de publieke zaak hebben ook veel ideeën over hoe het beter kan. Op basis hiervan doet de SP in aantal aanbevelingen. Hoe we zorgen dat we de marktwerking stoppen, stoppen, het publieke belang borgen, de publieke moraal herstellen en de publieke sector democratiseren.
Samen met burgers en werknemers gaan we graag de strijd aan om zaken van waarde te bevechten. Het kan wel.

In de serie ‘Aan het woord’ wordt mensen op de werkvloer gevraagd naar hun werkomstandigheden. In deze serie verschenen onder andere ‘de agent’, ‘de leraar”, “de huisarts’, de ouderenzorg’ en ‘de gehandicaptenzorg’.

Op voorraad

Categorie:

Extra informatie

Gewicht 242 g
Auteur

Jaar

2017

Pagina's

91

Taal

Uitgeverij