De wetenschapper aan het woord – ontketen het onderzoek

2,50

In 2015 bezetten studenten en docenten het Maagdenhuis in Amsterdam. Er ontstond een hevig debat over de rol van de wetenschap en de manier waarop universiteiten worden bestuurd. Er is veel gezegd en geschreven door commentatoren buiten de wetenschap, zoals journalisten, bestuurders en politici. Met dit onderzoek laat de SP de wetenschapper zelf aan het woord.
Bijna 1.000 wetenschappers uit het hele land spreken zich uit over de volgende vragen: waartoe dient een universiteit? Hoe staat het met de kwaliteit van onderzoek en onderwijs? Zijn onze universiteiten voldoende democratisch? Is er sprake van doorgeslagen rendementsdenken?
Krigen wetenschappers genoeg ruimte voor ongebonden onderzoek?
Het overgrote deel van de respondenten (74 procent) wil af van de vele flexcontracten op de universiteit. Deze bedreigen de kwaliteit en continuiteit van het onderzoek en onderwijs en leiden tot kapitaal-vernietiging. Bijna de helft van de respondenten zegt hun vak niet meer volgens professionele normen te kunnen uitoefenen. 72 procent van de respondenten zegt (bijna) altijd of vaak onder grote tijdsdruk te moeten werken. Verantwoording en controle zin doorgeslagen.
Ruim driekwart van de respondenten vindt de vermarkting van de universiteit geen goede zaak. Ruim twee derde van de respondenten is ontevreden over de wijze van financiering van de universiteit. 85 procent pleit voor meer geld naar de eerste geldstroom, al dan niet vanuit de tweede geldstroom. Op die manier kan ruimte voor ongebonden onder-zoek worden gegarandeerd, 60 procent vindt dat er minder moet worden afgerekend op aantal publicaties, promoties en diploma’s in plaats van op kwaliteit.
De boodschap is duidelijk. De kwaliteit van onderzoek en onderwijs, de academische vrijheid en de onafhankelijkheid van onderzoek staan onder druk. Het is tijd voor een fundamentele herbezinning.
In de serie ‘Aan het woord” wordt mensen op de werkvloer gevraagd naar hun werkomstandigheden. In deze serie verschenen onder andere
“de agent’, ‘de leraar’, ‘de huisarts’, de ouderenzorg’ en ‘de gehandicaptenzorg’.

Op voorraad

Categorie:

Extra informatie

Gewicht 385 g
Auteur

, ,

Jaar

2016

Pagina's

150

Taal

Uitgeverij