Geschiedenis van het socialisme in Nederland

5,00

Dit standaardwerk over het socialisme in Nederland voorziet in een ongewenstc leemte in dc vaderlandse geschiedschrijving.

Deel 1 geeft de voorgeschiedenis van het moderne socialisme vanaf Domela Nieuwenhuis via onder andere Pieter Jelles Troelstra, de SDAP, het AJ c en de talloze andere socialistische partijen en stromingen, tot en met de bezetting; het gaat onder meer in op de Franse Revolutie, Karl Marx en Friedrich Engels, de negentiende eeuw, het anarchisme en de Russische Revolutie. Deel 2 vangt aan met de Koude Oorlog en eindigt met de huidige situatie; het behandelt onder andere de Verenigde Naties, de NAVO, de EEG, de Nederlandse Volksbeweging, de oprichting van de PvdA, de kwestieIndonesië, de CPN en de Derde Wereld.

In beide delen wordt ook de economische en sociale toestand in Nederland, en indien nodig in de rest van de wereld aangegeven, wanneer dat van belang is om hei optreden van socialistische partijen of personen te begrijpen.

Prof. dr. H. de Vos, geboren in 1896, was hervormd predikant en hoogleraar te Groningen in de ethiek en de wijsbegeerte van de godsdienst. Hij is geboren en getogen in de oude socialistische beweging.

Uitverkocht

Categorieën: ,

Extra informatie

Gewicht 302 g
Auteur

ISBN

90 293 0525 8

Jaar

1976

Pagina's

247

Taal

Uitgeverij