Haalt de Sovjetunie 1984?

2,50

ANDREJ ALEKSEJEVITSJ AMALRIK werd in 1938 te Moskou geboren. Hij studeerde aan de historische faculteit van de Universiteit van Moskou, waarvan hij in 1963 werd uitgesloten vanwege zijn scriptie over het Kiëvse Rusland. In 1965 werd hij gearresteerd op beschuldiging dat hij een aantal toneelstukken met ‘kennelijk anti-sovjet en pornografisch karakter’ had geschreven. Deze beschuldiging werd later ingetrokken. Amalrik werd echter wegens ‘leegloperij’ naar Siberië verbannen. De geschiedenis van zijn ballingschap beschreef hij in het boek ‘Niet begeerde reis naar Siberië’. Eind 1966 mocht hij echter naar Moskou terugkeren, waar hij aanvankelijk als journalist werkte voor het persagentschap Novosti. Eind 1968 werd hij op aandringen van de KGB ontslagen, waarna hij een tijd als postbode werkte onder voortdurend streng toezicht van de veiligheidsdienst. Desondanks bleef hij openlijk kritiek leveren op het regiem en contacten onderhouden met zijn buitenlandse vrienden.

Hoewel Amalrik begreep dat hij hierdoor opnieuw kon worden gearresteerd, stuurde hij het manuscript van dit boek naar het

Westen met het verzoek het te laten publiceren. Op 21 mei 1970 werd hij in Akoelovo, 170 km van Moskou, gearresteerd en in de gevangenis van Sverdlovsk opgesloten.

HAALT DE SOVJETUNIE 1984? is het scenario van de ondergang van de Sovjetunie in de komende 15 jaar. Het boek begint met een stoutmoedige analyse van de Sovjetmaatschappij. Aan de top staat het starre bureaucratische regiem, dat geen enkele verandering duldt en re nieuwe gedachte beschouwt als een aanslag op het regiem, Onderaan ziet Amalrik de grauwe rnassa, hoofdzakelijk bestaand uit arbeiders en boeren zonder enige vrijheidstraditie, maar met een grote destructieve potentie. Tussen deze twee groepen zit de middenklasse geklemd, de ‘klasse der specialisten’, waarvan het succes van de democratische oppositie in Rusland afhangt. Amalrik karakteriseert de Democratische beweging en de culturele oppositie en analyseert de passiviteit van de grote massa. Vervolgens predikt hij zijn ongeloof in de zgn. ‘liberalisering’. Ten slotte voorspelt hij een slepende partizanenoorlog met China. In de nek gesprongen door Oosteuropese landen, van binnen uit ondermijnd door plaatselijke onlusten en niet-Russische nationalismen, barst het Sovjetimperium uiteen.

Op voorraad

Categorie:

Extra informatie

Gewicht 122 g
Taal

Jaar

1969

Auteur

ISBN

90 10 00158 X

Pagina's

96

Uitgeverij