Het moeilijke socialisme

7,50

Waarom wil men het socialisme? Om 125.000 gesubsidieerde woningen te bouwcn in plaats van 100.000? Om loonsverhoging te krijgcn in plaats van 5% ?

Het sop is dc kool nict waard. Hct kapitalisme hccft geleerd hoe het dergelijke eisen en zclfs gcdccltclijkc hervormingen op kan vangen : de arbeidersklasse zal gccn algchclc krachtproefriskeren om kwantitatieve verbeteringen te verkrijgen. Willen dé socia— listische krachten het ooit winnen in Europa, dan moeten hun doelstellingen op elk gebied fundamenteel verschillen van die van het neo-kapitalisme en het imperialisme, en dan moeten ze in staat zijn deze te verwezenlijken terwijl ze de uiteindelijke crisis steeds dichterbij brengen.

Op welke behoeften en verlangens kan een socialistische strategie gebaseerd zijn ? Welk verband moet er gelegd worden tussen vak— beweging en politiek, tussen hervormingen en revolutie? Welk soort partij, welke acties, wat voor programma en wat voor bondgenoten vereist die strategie, de debatten die in de socialis— tische wereld gevoerd w6rden om een nieuw beschavingspatroon te vinden in aanmerking genomen ?

Dat zijn o.a. de problemen die André Gorz aansnijdt in dit boek, dat een vervolg is op het reeds in elf talen vertaalde Stratégie ouvrière et néocapitalisme.

André Gorz, geboren in Oostenrijk in 1924, studeerde natuurwetenschappen en filosofie, en kwam langs dezelfde weg als Sartre tot het marxisme. Hij is journalist sinds 1958 en lid van de hoofd— redactie van Les Temps Modernes. Eerder zijn van hem versche— nen: La Traitre, La morale de l’histoire en Stratégie ouvrière et neocapitalisme.

Op voorraad

Categorie:

Extra informatie

Gewicht 247 g
Auteur

Jaar

1968

Pagina's

200

Taal

Uitgeverij