Reflexies over arbeid

7,50

In dit boek wordt een gangbare definitie van arbeid, waarin arbeid slechts een middel is om andere doeleinden te bereiken, gekonfronteerd met een omschrijving ervan, volgens welke hij een centraal moment vormt van het menszin. Zolang alleen de eerste definitie opgang maakt, beperken reflexies over arbeid’ zich tot ekonomische en politieke beschouwingen, die een rechtvaardige ordening van ieders deelname aan het produktie- en konsumptiebestel nastreven; hieraan wordt uitvoerig aandacht besteed.

Een doorgevoerde reflexie op deze gang van zaken maakt duidelijk, welke zin aan de arbeid toegekend moet worden in het geheel van een kultuur en zelfs van het mensenleven. Wanneer aldus een gebiologeerd worden door de (ekonomische en politieke) middelen doorbroken wordt en de (kulturele) doeleinden gethematiseerd worden, komt aan het licht dat de door velen nagestreefde ontkoppeling van prestatiemaatschappij en vrijetijdskultuur
geenszins vanzelfsprekend is

De reflexie op deze problematiek speelt zich af tegen de achtergrond van het denken van Hegel, Marx en Freud, zonder dat de lezer door een vloed van citaten overweldigd wordt.

De auteur studeerde filosofie in Leuven. Thans is hij docent arbeidsfilosofie verbonden aan de Katholieke Leergangen te Tilburg, alsmede wetenschappelijk medewerker in ethiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Uitverkocht

Categorieën: ,

Extra informatie

Gewicht 192 g
Auteur

ISBN

9014025033

Jaar

1976

Taal

Pagina's

115

Uitgeverij