Werk Gemeenschap Politiek Oorlog

2,00

Aan de basis is de samenleving onderverdeeld in klassen met tegengestelde belangen. Met een geraffineerd web aan propaganda ondersteund door een immer uitdijend beveiligingsapparaat, wordt voortdurend geprobeerd deze verdeling aan het zicht te onttrekken. Maar onder de oppervlakte van de dagelijkse “normaliteit” blijft de constante dreiging bestaan dat deze verdeling de samenleving uit elkaar scheurt. Deze met tekeningen ondersteunde tekst laat zien hoe dit werkt en biedt ook een begin van de oplossing.

Vooraf
Deze uitgave is de eerste in een reeks nieuwe publicaties van de Anarchistische Groep Amsterdam. Er is gekozen voor een vertaling van Work Community Politics War van Prole.info omdat dit verhaal o.a. door de combinatie van tekst en beeld een zeer leesbare introductie tot het anarchisme is. De nadruk die in dit verhaal wordt gelegd op de klassenstrijd sluit goed aan bij de meer prominente plaats die deze strijd de laatste jaren weer heeft ingenomen in de anti-autoritaire en anarchistische beweging in de lage landen.

Opmerkingen over de vertaling
Het vertalen van politieke teksten blijft een moeilijke zaak. In eerste instantie is er geprobeerd zo dicht mogelijk bij het originele taalgebruik en de originele zinsstructuren te blijven. Maar het resultaat deed zowel het Engelse origineel als de Nederlandse vertaling geweld aan en er is uiteindelijk veel vrijer vertaald en meer naar de bedoeling dan de letterlike betekenis van de tekst gekeken. Op sommige plaatsen is er daarom aan betekenis ingeleverd, zo is bijvoorbeeld het woord landlords (pag. 24) vertaald met “huisjesmelkers” terwijl dat woord zowel “grondbezitters” als “kamerverhuurders” kan betekenen. En het begrip prole (pag. 2) als afkorting voor het woord proletariers is in de vertaling helemaal weggelaten omdat het in het Nederlands nergens naar klinkt. Verder werd de vertaling deels gedicteerd door de tekeningen en kaders en heeft hebben de beperkingen van het reeds bestaande format een rol gespeeld bij de keuze sommige dingen weg te laten of anders te formuleren.
Met deze vertaling willen wij de tekst voor meer mensen toegankelijk maken.
Wij willen bijdragen aan een breder theoretische begrip van de werking van het kapitalisme en de werking van de staat bij zoveel mogelijk mensen.
We blijven strijden tegen alle vormen van dwang en onderdrukking en werken aan een gemeenschap gebaseerd op samenwerking, solidariteit en gelijkwaardigheid, tot die gemeenschap de gehele mensheid omvat!
Solidariteit!
Anarchistische Groep Amsterdam

Oorspronkelijk verschenen als Work Community Politics War op prole.info

Uitverkocht

Categorieën: ,

Extra informatie

Gewicht 61 g
Taal

Pagina's

30

Uitgeverij